نوار-تست-قندخون-آوان
نوار-تست-قندخون-آوان
نوار-تست-قندخون-آوان
نوار-تست-قندخون-آوان

نوار تست قند خون آوان با 8 عدد الکترود و فقط با 0.5 میکرولیتر نمونه خون می تواند در شرایط دمایی مختلف قند خون شما را اندازه گیری کند.

  • اندازه گیری قند خون با روش الکتروشیمیایی
  • اندازه گیری قند خون فقط با 0.5 مکیرو لیتر نمونه خون
  • قابلیت جذب نمونه خون توسط نوار تست
لطفا منتظر بمانید ...