کارخانه
با توجه به اهمیت بحث تولید ملی و انتقال و بومی سازی فناوری های نو، شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید در سال 1391 اقدام به تاسیس کارخانه تولیدی خود در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید نمود که با نگرش به توسعه شبکه اینترنت پرسرعت در کشور و افزایش تعداد کاربران این شبکه، در فاز اول تولید تجهیزات سمت مشتری (CPE)  را در دستور کار قرار داد و در حال حاضر طیف گسترده ای از این محصولات را شامل مودم های ADSL، VDSL، GPON و LTE با برند تجاری UTEL تولید می کند. در مرحله بعد با تولید تجهیزات دسترسی مخابراتی (ACCESS) بخش قابل توجهی از نیازهای تجهیزات دسترسی سمت سیستم و مشترکین را تامین نمود.
فضای داخلی این کارخانه از دو سالن تولید به مساحت تقریبی ۲۰۰۰ متر مربع، فضای اداری به مساحت تقریبی ۲۰۰ متر مربع و فضای آموزشی و پژوهشی به مساحت تقریبی ۳۰۰ متر مربع تشکیل گردیده است. یکی از پیشرفته‌ترین خطوط SMD در کارخانه این شرکت بکارگیری شده است که توانایی تولید بردهای الکترونیکی پیچیده را داشته و هم اکنون جهت تولید برد انواع مودم و تولید کارتهای مخابراتی استفاده میگردد. همچنین خط مونتاژ مودم نیز جهت مونتاژ بردهای تولیدی و آماده سازی محصول نهایی برای ارائه به بازار در سالنی مجزا مشغول به فعالیت است. بهره گیری از فرایندهای کنترل کیفیت و دستگاههای تست برد و مودم تولیدی، که تمام تولیدات کارخانه را پیش از بسته بندی به لحاظ کیفیت برد و اتصالات مورد آزمون قرار می‌دهند، آمار خرابی محصول نهایی را به صفر میرساند. 
تنوع مودمها و تجهیزات سمت مشتری تولید شده در کارخانه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید، پوشش دهنده کامل نیازمندیهای مشترکین اینترنت پرسرعت میباشد.
لطفا منتظر بمانید ...