پروژه مربوط به شبکه های عملیاتی در شرایط بحران (Mission Critical)

  • استان محل اجرا:تهران
  • شهر محل اجرا:تهران
پروژه-مربوط-به-شبکه-های-عملیاتی-در-شرایط-بحران-(Mission-Critical)
پروژه-مربوط-به-شبکه-های-عملیاتی-در-شرایط-بحران-(Mission-Critical)
پروژه-مربوط-به-شبکه-های-عملیاتی-در-شرایط-بحران-(Mission-Critical)
پروژه-مربوط-به-شبکه-های-عملیاتی-در-شرایط-بحران-(Mission-Critical)
پروژه-مربوط-به-شبکه-های-عملیاتی-در-شرایط-بحران-(Mission-Critical)
پروژه-مربوط-به-شبکه-های-عملیاتی-در-شرایط-بحران-(Mission-Critical)

این پروژه ها شامل شبکه های بیسیم عملیاتی بر مبنای تکنولوژی های متفاوت Tetra,MPT1327, DMR Tier II&III, در صنایع مختلف و شبکه های باسیم برای ابزارهای کنترلی برای ارائه سرویس در ماموریتهای مدیریت بحران میشود و بصورت اجمالی به برخی از بهره برداران در ذیل اشاره میگردد:
محیط های عملیاتی و ستادی در پروژه ها و شرکتهای وابسته به صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
مسیر و ایستگاههای خطوط ریلی شهری(مترو) و بین شهری (راه آهن)
حراست و امنیت فیزیکی سازمانها و ارگانها
ستادهای عملیاتی و امدادی
شهرکها و منطق ویژه صنعتی و مناطق آزاد تجاری
فرودگاهها و بنادر کشور
از مهمترین پروژه های شرکت در این زمینه موارد دیل را میتوان نام برد:
تامین،نصب و راه اندازی شبکه رادیوترانک دیجیتال تترا سازمان قطارشهری مترو شیراز
تامین تجهیزات و راه اندازی سیستم رادیو ترانک منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر
تامین، نصب و راه اندازی سیستم AIS  بندر آبادان
تامین سیستمهای  پایش و سنجش ذرات آلاینده هوا برای سازمان محیط زیست

دیگر پروژه های انجام شده
لطفا منتظر بمانید ...