• استان محل اجرا:تهران
  • شهر محل اجرا:تهران
پروژه-های-EPC-در-صنعت-مخابرات-و-زیرساخت-
پروژه-های-EPC-در-صنعت-مخابرات-و-زیرساخت
پروژه-های-EPC-در-صنعت-مخابرات-و-زیرساخت
پروژه-های-EPC-در-صنعت-مخابرات-و-زیرساخت
پروژه-های-EPC-در-صنعت-مخابرات-و-زیرساخت-
پروژه-های-EPC-در-صنعت-مخابرات-و-زیرساخت
پروژه-های-EPC-در-صنعت-مخابرات-و-زیرساخت
پروژه-های-EPC-در-صنعت-مخابرات-و-زیرساخت

تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات دسترسی بیش از یک میلیون و هفتصد هزار پورت مشترک اپراتورهای کلان کشور
طراحی، تامین ، نصب و راه اندازی بیش از هزار سایت BTS  GSM-WLL  در استانهای مختلف کشور
تامین، نصب و اجرای فیبر نوری (FTTX) شهرک صنعتی ارگ جدید

دیگر پروژه های انجام شده
لطفا منتظر بمانید ...