مودم ADSL

U.TEL A304U

ADSL+2 Modem Router
2x5dBi wireless Antenna
4LAN Ports
300 Mbps Wireless N ADSL+

U.TEL A154

ADSL2 +Modem Router
4x LAN Ports
5dBi Wireless Antenna
+150Mbps Wireless N ADSL2

U.TEL A154

ADSL2 +Modem Router
4x LAN Ports
5dBi Wireless Antenna
+150Mbps Wireless N ADSL2

U.TEL A151

ADSL+2 Modem Router
5dBi wireless Antenna
1 LAN Ports
+150Mbps Wireless N ADSL

© 2020
آدرس: تهران، گاندی، خیابان گاندی جنوبی، کوچه چهارم، پلاک ۶
شماره تلفن: ۴۲۸۷۲۰۰۰
شماره فکس: ۸۸۶۴۹۱۲۹
آدرس ایمیل
info [a] argtelecom.com

ارسال رزومه

آدرس ایمیل انحصاری ارسال رزومه :

cv @ argtelecom.com

Search