خدمات قابل ارائه

1 – ارائه خدمات مشاوره ای مهندسی (Consultation Services) و Total Solution به مشتريان دولتی و بخش خصوصي در زمينه های:

CIBtech Communication, Information & Broadcasting Technology: CIBtech

2 – ارائه خدمات اجرائي مهندسی تکنولوژیCIBtech از طريق شرکت در مناقصات ارگانهای دولتی و بخش خصوصی مرتبط به تکنولوژی فوق الذکر

3 – ارائه خدمات عمومی CIBtech در سطح جامعه و در مقياس ملی و بين المللی از طريق ايجاد شبکه های عمومی مخابراتی(Communications) و اطلاع رسانی(Information) و در صورت امکان رسانه ای (Broadcasting) به عنوان اپراتورهای مجزا و مستقل اين خدمات.


4 – تلاش در مسير انتقال تکنولوژی پيشرفته صنايع CIBtech به کشور و ايجاد بستری توانمند برای توليد تجهيزات و نرم افزارهای مرتبط با اين صنعت در کشور، در اين ارتباط زمينه های لازم در منطقه ويژه اقتصادی ارگ جديد فراهم شده تا با استفاده از مزيتهای نسبی اين منطقه جاذبه لازم جهت جلب سرمايه گذاری کمپانيهای خارجی فراهم گردد.

5 – فعاليت در زمينه ايجاد يک مرکز توانمند تحقيقاتی(R&D Center) در تهران و ارگ جديد برای همکاری تنگاتنگ با شرکتهای خارجی در زمينه شناخت عميق تکنولوژی CIBtech و پيشبرد اين صنعت همراستا با تقاضای بازار داخل و خارج

 

© 2020
آدرس: تهران، گاندی، خیابان گاندی جنوبی، کوچه چهارم، پلاک ۶
شماره تلفن: ۴۲۸۷۲۰۰۰
شماره فکس: ۸۸۶۴۹۱۲۹
آدرس ایمیل
info [a] argtelecom.com

ارسال رزومه

آدرس ایمیل انحصاری ارسال رزومه :

cv @ argtelecom.com

Search